Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

0919 539f
Reposted fromGroddjuret Groddjuret

September 20 2017

murdoc
4235 c48b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaqbshtall qbshtall

September 15 2017

murdoc
0479 eb9c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaqbshtall qbshtall

September 01 2017

August 10 2017

murdoc
Reposted frombukoz bukoz viaqbshtall qbshtall

August 08 2017

murdoc
8512 c2bc
peta, i need your help
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie
murdoc
9960 6e5e
Reposted fromtfu tfu viaqbshtall qbshtall

July 27 2017

murdoc

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viapl pl

July 25 2017

murdoc
9627 4c33
Reposted fromsohryu sohryu
murdoc
7575 731b 500
Reposted frombeer beer viaqbshtall qbshtall

July 21 2017

murdoc
Reposted fromDennkost Dennkost

July 11 2017

murdoc
3229 015e 500
Reposted fromtfu tfu viaqbshtall qbshtall

June 27 2017

murdoc
4126 ce0b 500
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viaqbshtall qbshtall

June 22 2017

murdoc
1256 0c0e 500
Anka Zhuravleva "Distorted Gravity"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 21 2017

murdoc
Reposted fromSanthe Santhe

June 20 2017

murdoc
murdoc
6820 3668 500
Reposted fromafaci afaci
murdoc
6822 1d28 500
Reposted fromafaci afaci

April 14 2017

murdoc
1095 27dc
biedny Eminem
Reposted fromamarus amarus viapl pl
murdoc
5213 49d1
Reposted fromlllm lllm viaczlowiek-tusia czlowiek-tusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl